Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Mikrovečer 15.12.2017

Vystupující:

František Starý /Jaroslav Mallat // Zdeněk Seemann  / František Starý //Paul Merild //

Režie: Zdeněk Seemann 
Moderoval: František Starý
Kamera: Pavel Barák
Technika: Jiří Prek,Jiří Cvrček
Foto: Jiří Prek

Vánoční svátky jsou za dveřmi a tak i toto poslední vystoupení v roce 2017 bylo prostoupeno vánoční atmosférou.Konference se ujal František Starý, který se také postaral o sváteční náladu na tomto vystoupení.Po úvodním slovu zahrál na kytaru a harmoniku vánoční melodie.Společně s diváky si zazpíval několik vánočních koled a písniček.Potom už přišly na řadu kouzla v podání Jaroslava Jaroslava Mallata. Po krátké přestávce na občerstvení vystoupil Zdeněk Seemann s karetními triky a následovala jedna "operace" kterou provedl František Starý.( Vše dopadlo dobře,žádnému divákovi nebylo nijak ublíženo smiley). V poslední třetině předvedl několik kouzel profesionální kouzelník Paul Merild.Na závěr popřál František Starý divákům hezké svátky a vše nejlepší do nového roku. I když hodně kouzelníků a diváků bylo před svátky pracovně vytíženo a nemohli přijít, nakonec vše dobře dopadlo, nic to neubralo na dobré náladě tohoto mikromagického večera. Těšíme se na setkání v roce 2018.

FOTO