Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

U Felixe 2018

Vystupující:

František Starý /Jaroslav Mallat // Vláďa Babka / Zdeněk Seemann  //

Režie: Zdeněk Seemann 
Moderoval: František Starý
Kamera: Pavel Barák
Technika: ---
Foto: Jiří Prek

Vzhledem k nedostupnosti restaurace METEOR se členové klubu MKM rozhodli, že pro diváky uspořádají " čarování u stolů" v restauraci U FELIXE,kde se dočasně scházíme.Diváci měli možnost sledovat kouzla z bezprostřední blízkosti přímo u stolu.Byla předváděna hezká kouzla a je jen škoda, že se dostavilo jen pár diváků. Pro nízkou návštěvnost byl další termín vystoupení zrušen a příští vystoupení se plánuje, až bude opět přístup do restaurace METEOR.

FOTO