Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Setkání NSM-MKM 2018

Delegace členů NSM Ostrava opět v Praze

                V rámci smlouvy o vzájemné spolupráci klubů Nová scéna magie Ostrava a Magický klub Motorlet Praha, která byla uzavřena v roce 2004, uskutečnila se dne 16. listopadu2018  návštěva členů NSM v pražském Motorletu. Setkání proběhlo v dnes již tradičním sídle MKM, kterým je restaurace Meteor v Libni a zúčastnili se ho v opravdu značném počtu nejen členové MKM, ale i hosté  z ostatních mimopražských klubů a regionů. Mohli jsme tak mezi námi přivítat pana Zdeňka Schejbala z Děčína, manžele Rajdlovy z Liberce, manžele Ouřadovy z Ostrova a několik členů Magického klubu Praha.

                Přátelský večer zahájil předseda MKM Zdeněk Seemann spolu s předsedou NSM paní Janou Ponczovou tradičním přípitkem z tradičních číší s logy obou klubů. Při této příležitosti Jana Ponczová vzpomenula na  zesnulého předsedu NSM Ostrava Juru Krejčího, který připíjel z těchto číší poprvé spolu s tehdejším předsedou MKM J. Voglem.

                Dál již nic nebránilo, aby delegace NSM Ostrava zahájila vlastní program večera. A je nutno podotknout, že Ostraváci opět nezklamali a od prvních vteřin programu bylo zřejmé, že koncepci, režii a přípravě večeravěnovali velkou péči. Doposud jejich každý večer v MKM  měl ústřední ideu a děj, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Zazněla známá znělka televizního pořadu „ Nedělní chvilka poezie“ a posléze vystoupila Jana Ponczová v roli tehdy velice známé recitátorky tohoto pořadu a ve vkusné parodii ve verších uváděla jednotlivé vystupující.

                Jako první  byl uveden mgr. Petr Kravčík, který zahájil s humorem jemu vlastním gagem s oční nemocí a dál vyslovil potěšení, že včera čaroval v Ostravě ve svém klubu, a že i dnes může čarovat opět ve svém klubu, neboť Magický klub Motorlet byl jeho zázemím po dobu jeho pražských studií, a v současnosti je jeho čestným členem. Jako prvního požádal o asistenci Zdeňka Seemannaa sdělil, že nyní mu předvede kouzlo a potom předvede kouzlo Zdeněk jemu. Pod stolem zamíchali každý polovinu karetní hry a pod stolem vybrali náhodně kartu, na niž se potom posadili, aniž by ji viděli. Náhodným odkládáním pak byly vybrány dvě karty u Zdeňka i u Petra, které ve finále určily barvu i hodnotu karty, na které oba seděli. Dál Petr pokračoval „Hypnopokerem“ se čtyřmi diváky, na jehož počátku odložil do banku stokorunu, potom jednoho diváka požádal, aby všem i sobě rozdal po pěti kartách a sám předvádějící se vzdálil od stolu. Karty diváci drželi zakrytě, aby je neviděli ani oni, Petr se vrátil ke stolu a počal hádat, jaký list má který divák v ruce. Jeden divák měl jeden pár, druhý nic, vítězný divák měl v ruce dva páry, které Petr vyjmenoval. K dovršení efektu pak obrátil stokorunu, která byla od začátku v banku, na její druhé straně byl vítězný list vyjmenován. Svoje vystoupení zakončil Petr Kravčík karetní hrou, o které prohlásil, že každá karta vehře je opatřena mikročipem s umělou inteligencí. Jmenoval kartu a odlistováním jejího jména po hláskách ji obrátil. Vyhláskováním „náš předseda“ objevil kartu s obrázkem Jany Ponczové, vyhláskováním jména Vláďa Babka objevil jeho obrázek. Ke stolu byli pozváni Roman Benýšek a Lenka Rajdlová. Vyhláskováním jména si Roman vybral kartu, dále Petr odhláskováním „barva“ a „číslo“ ji určil. Lenka si ukázala na libovolnou kartu, kterou Petr opět určil. Kartu, která původně ležela vedle karty Lenkou vybrané, určil otočením všech balíčků na stole. Celé vystoupení Petra Kravčíka proběhlo na špičkové úrovni – ostatně jej ani jinak neznáme.

                Jana Ponczová potom opět ve verších uvedla Filipa Stružku, který předvedl program inspirovaný myšlenkami a tvorbou belgického surrealistického malíře jménem René Magritte. Nejprve předvedl obálku se vzkazem od tohoto dnes již nežijícího umělce, ze které vyjmul negativ jeho známého autoportrétu s názvem Syn člověka. Tento negativ nechal Filip vystavený na stojánku. Dále ze šátku vyčaroval jablko, které na viditelné místo odložil. Od jednoho diváka si vypůjčil stokorunu, utrhl jí jeden roh, ten ponechal divákovi pro kontrolu. Stokorunu složil v rukách a posléze spálil. Dále pokračoval kartami, ze kterých nechal diváky zvolit kartu, kterou do hry nenávratně zamíchal. Potom složenou hrou jako štětcem začal přetírat negativ autoportrétu, který postupně nabýval barvy originálu s tím rozdílem, že umělec na obrázku má na klobouku volenou kartu. Dál rozkrojil jablko, vyjmul z něj spálenou část stokoruny, tu předal divákovi, aby přiložil  dříve utržený roh. Obě části stokoruny pak od diváka převzal a v rukách zcelil. Filip Stružka předvedl velice zajímavé a nápadité číslo a protože jsme jej delší dobu neviděli, velice nás zaujal a překvapil.

                Po přestávce na občerstvení uvedla Jana svého manžela – prezidenta Unie moravských kouzelníků Josefa Ponczu – s připomenutím známého ústavu Fintahmat. Pepa připomenul divákům tři známé televizní detektivní seriály pomocí jejich úvodních znělek. První byl seriál Hříšní lidé města pražského, kde detektivové Bouše, Brůžek a Mrázek zobrazení na kartách chytali známé zločince v Jedové chýši, kterou představovala karetní hra. Zločinci byli úspěšně polapeni a ve  finále se objevili na společné fotografii pánů detektivů. Následoval seriál HerculePoirot, kde známý detektiv určil vraha ze třiceti karet postupnou eliminací na karet pět. Dále byla vyjmuta z mozku HerculePoirota hrací kostka, přizvaný divák hodem volil jedno číslo a karta znázorňuje  vraha. Třetí seriál byl Colombo, kde jsme všichni předem  znali vraha, kterým byla dvojka kárová. Pět divákem náhodně vybraných karet bylo rozloženo na stůl, libovolně očíslováno a potom divák svobodně zvolil jedno číslo, pod kterým se skrýval vrah – dvojka kárová. Tři karetní experimenty v úpravě ústavu Fintahmat v osobitém předvedení Pepy Ponczy.

                Jako poslední byl Janou Ponczovou uveden Bohuš Kocich – „profesor matyky z Bašky“. Ujal se role mentalisty a v prvním experimentu si zvolil za asistenta Vláďu Babku. Vyložil na stůl pět karet s ESP symboly, šestá karta nesla symbol sněhové vločky. Vláďa si měl jednu z karet zapamatovat a Bohuš napsal předpověď, kterou dal držet náhodné divačce. Poté byl Vláďa vyzván, aby hlasitě oznámil symbol zapamatované karty a ten se samozřejmě shodoval s předpovědí. V dalším mentálním experimentu výběrem a poněkud složitými metodami, jejichž podrobný popis by zabral příliš mnoho místa, určil a vymyslel divačce jména imaginárního dítěte a manžela. Podstatné je, že se tato jména nacházela v předpovědi, kterou od samého začátku držel náhodný divák viditelně v ruce.  Na závěr svého programu pozval Bohuš Kocich předsedu MKM Zdeňka Seemanna a emeritního předsedu Pepíka Vogla, kteří mu pomohli mícháním karetní hry a náhodným výběrem určit jednu kartu. Dále pozval na jeviště svého syna Juru, který je shodou okolností členem Motorletu, aby ze složené hry odhláskoval heslo „ať žije Magický klub Motorlet“ – kartu po kartě. Pochopitelně poslední odložená karta byla kartou dříve vybranou. Tímto karetním experimentem se s námi Bohuš Kocich rozloučil.

                Závěru celého programu se ujal Petr Kravčík, který poděkoval předsedovi a celému klubu MKM za pozvání a milé přijetí a vyjádřil osobní pocit milého pohlazení na duši, že mohl strávit dvě hodiny s přáteli v příjemném světě kouzel a magie. Představil všechny, kteří se o to přičinili s tím, že věří v pokračování těchto setkání.

                Za Magický klub Motorlet Praha mohu jen potvrdit Petrova slova a jeho pocity, které sdílí všichni naši členové. Děkujeme členům NSM Ostrava za krásně strávený večer a těšíme na další setkání jak v Praze, nebo v Ostravě.

                                                                                                        Josef  V o g l

                                                                                                                                                                                                                                                                   FOTO