Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Mikrovečer 25.11.2016

Vystupující:

František Starý / AMALKER - Josef Slanina // Zdeněk Seemann / MARVIN - Jaroslav Randáček // Petr Ocelík / Přemek Rajdl

Režie: Zdeněk Seemann 
Moderoval:František Starý
Kamera:Pavel Barák
Technika:Jiří Prek,Zdeněk Seemann
Foto: Zdeněk Seemann
Komentář: Josef Vogl

 

Poslední mikrovečer v MKM 

               V pátek dne 25. 11. 2016 Magický klub Motorlet Praha uskutečnil další představení pro laickou veřejnost pod názvem Mikrovečer v MKM. Tento večer proběhl v restauraci Meteor v Praze 8 v režii předsedy Zdeňka Seemanna a v moderaci Františka Starého. Jeho prostřednictvím jsme museli bohužel divákům oznámit, že večer je nejen posledním v tomto roce, ale prozatím i posledním v restauraci Meteor. Tuto restauraci totiž čeká rekonstrukce a změna nájemce, takže Magický klub Motorlet tímto počinem zatím ztrácí svůj „domovský přístav“.

                Přes tyto nepříjemné okolnosti zahájil moderátor František Starý vlastní program s optimismem a navázal hned s vlastním parketovým vystoupením, kde nechyběly kouzla ve spolupráci s přítomnými dětmi, kouzla pro dospělé i v závěru tvorba balónkových figurek pro děti. Jako druhý v první třetině programu vystoupil pak dlouholetý člen MKM Josef Slanina – AMALKER se zajímavým programem.

                Program večera byl tradičně rozdělen na tři části se dvěma přestávkami a ve druhé části tedy vystoupil předseda Zdeněk Seemann karetními kouzly a Jaroslav Randáček – MARVIN s jeho tradičním karetním programem, kde uplatnil jeho perfektní komunikaci s diváky. Jeho předvedení bylo diváky velice kladně oceněno i vzhledem k jeho věku a nelehkým zdravotním potížím, kterými poslední dobou prošel.

                Poslední část večera pak patřila dvěma hostům. Jako první pobavil diváky profesionální kouzelník Petr Ocelík karetními pokerovými kouzly, v závěru předvedl proříznutí a pochopitelně i scelení bundy, kterou si vypůjčil od diváka. Závěrem vystoupil dlouholetý přítel Motorletu Přemek Rajdl – předseda KKL z Liberce. V jeho elegantním vystoupení mohli diváci shlédnout zajímavý karetní experiment s mluveným doprovodem, dále perfektní manipulace s mincemi, provazové manipulace v kombinaci s čínskými kruhy a závěrečný efekt se stuhami, to vše za hudebního doprovodu.

                Jednalo se o zdařilý večer s velikou diváckou odezvou a je nám pouze líto, že jsme okolnostmi nuceni sled těchto večerů narušit, neboť prozatím hledáme řešení našeho problému. Věříme však, že se vše v dobré obrátí a my budeme v tradici „Mikrovečerů“ pokračovat, o čemž našim příznivcům včas podáme zprávu.

 

                                                                                                                            Josef Vogl

 

Fotografie z této akce naleznete : ZDE