Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Zápis

Zápis z Výroční členské schůze Magického klubu Motorlet konané dne 28.2.2017

 

Přítomno: 19 právoplatných členů MKM s právem hlasování a další přidružení a čestní hosté. Celkem bylo přítomno 25 osob.

Současný předseda MKM Zdeněk Seemann výroční schůzi zahájil, přivítal všechny přítomné a všichni minutou ticha uctili památku zesnulého Petra Petráše.

 

1/ Po zahájení předal předseda MKM Zdeněk Seemann slovo Josefu Voglovi, kterého pověřil řízením výroční schůze. Ten pak všechny seznámil s jejím programem.

1/  Zahájení

2/  Volba volební komise

3/  Výroční zpráva o činnosti klubu za období od poslední chůze

4/ Pokladní zpráva o hospodaření klubu a stavu financí

5/ Tajná volba nového výboru na budoucí období

6/ Přestávka – večeře

7/ Diskuse

8/ Závěr

 

2/ Josef Vogl přečetl návrh na volbu členů volební komise v tradičním složení – Pavel Barák a Eva Vejšická. Tito zkušení a spolehliví členové klubu byli jednohlasně schváleni.

 

3/ Poté předal Josef Vogl slovo zpět Zdenku Seemannovi, který přečetl  Výroční zprávu o činnosti klubu za období od 24. 2. 2016 do 27. 2. 2017. Celá Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

4/ Poté opět předseda MKM a pokladník Zdeněk Seemann seznámil všechny přítomné s výsledky hospodaření za uplynulé období – viz příloha tohoto zápisu. Na záčátku tohoto období byl původní stav pokladny 34016,-Kč, Vydání bylo 8940,-Kč, Příjem – 7040,-Kč Celkový zůstatek k 28.2.2017 je tedy 32116,-Kč.

 

5/ Tajná volba nového 3-členného výboru: provedli Pavel Barák a Eva Vejšická:

 19 členů MKM s hlasovacím právem odevzdalo hlasovací lístky. Platných hlasů bylo však pouze 18.

Z 18 platných hlasů získali následně: Babka – 16 hlasů, Seemann -13 hlasů, Mallat – 9 hlasů, Barák – 5 hlasů, Starý – 5 hlasů, Vogl – 5 hlasů, Vejšická – 1 hlas.

Nový výbor byl tedy zvolen ve stejném složení jako ten dosavadní a to:

Zdeněk Seemann, ing. Jaroslav Mallat a Vláďa Babka.

Výbor se posléze dohodl, že předsedou zůstane osvědčený dlouholetý člen MKM a zkušený kouzelník Zdeněk Seemann.

6/ Poté byla vyhlášena přestávka a večeře během které byl podáván smažený řízek s bramborem a pití.

 

7/ Diskuse:

Zdeněk Seemann – podal informaci o průběhu rekonstrukce a stavu oprav naší původní restaurace Meteor. K tomu doložil fotografie opraveného interiéru a sociálního zázemí. Sdělil, že restaurace Meteor se oficiálně otevírá k 1. 3.2 017.  Vyzval členy MKM, aby se ve vlastním zájmu přesvědčili o stavu opravené restaurace Meteor a na další schůzce v úterý 7. 3. 2017, která proběhne ještě v současné restauraci U Felixe řekli svůj názor a poté bude definitivně rozhodnuto, zda se do Meteoru vrátíme, nebo zůstaneme U Felixe. Společně s Vláďou Babkou ještě navštíví nového majitele Meteoru a domluví s ním podmínky za kterých by jsme případně v Meteoru působili (zadarmo salónky atd.) S výsledkem tohoto jednání seznámí členy  MKM na  schůzce 7.3.2017.

Josef Vogl vystoupil s tím, že na klubové schůzky chodí málo lidí a ti, kteří přijdou 7. 3. 2017  že by neměli rozhodovat za ostatní v této, pro klub důležité, otázce.

Vláda Babka mu odpověděl, že je přece na každém členu klubu, aby se této schůzky zúčastnil a řekl si k tomu své připomínky. V případě jeho absence se musí podřídit rozhodnutí přítomných na schůzce dne 7.3.2017.

Ján Mazáč – řekl, že bude záležet na podmínkách  na které je ochoten Meteor přistoupit a to, že bude vyjednávat nový výbor MKM.

Pavel Langer – připomenul, že diváci jsou zvyklí chodit na mikrovečery do Meteoru a dále navrhl, aby se za mikrovečery v Meteoru nic neplatilo, neboť restaurace vydělá na tržbách za příchozí diváky.

Zdeněk Seemann  Langerovi  odpověděl, že by to sice bylo dobré, ale vzhledem k dobrým vztahům s majiteli toto navrhovat nebude.

K problematice návratu do Meteoru dále měli lehké připomínky Vaverka, Vogl a Seemann, který tuto debatu ukončil s tím, že se vše s konečnou platností rozhodne po prohlídce a pohovoru s majiteli. Rozhodnutí padne na schůzce klubu 14.3.2017 v restauraci Meteor.

František Starý vystoupil a veřejně poděkoval dosavadnímu předsedovi Zdeňku Seemannovi za jeho dosavadní práci pro Magický klub Motorlet, což všichni přítomní potvrdili bouřlivým, dlouhotrvajícím potleskem.

Zdeněk Seemann v diskusi seznámil přítomné s tím, že po domluvě s vedením Magického klubu Praha se 1x za měsíc budou konat společné salónky.

Igor Táborský připomenul placení příspěvků a proto členové volební komise Pavel barák a Evička Vejšická od všech platných členů MKM vybrali, na místě, roční členský příspěvek 200,-Kč.

Pavel Langer ve svém příspěvku zdůraznil, že v jejich Klubu sběratelů hracích karet je roční příspěvek 1200,-Kč ze kterého se hradí různé návštěvy zajímavých akci s důrazem, zda by něco podobného nebylo možné i MKM.

Vláďa Babka mu odpověděl, že vzhledem k věkovému složení členů MKM tento návrh asi neprojde. Ale je možné vybrat peníze navíc vždy před nějakou plánovanou akcí.

Zdeněk Seeman ve svém příspěvku, dle zápisu z loňské výroční schůze, zhodnotil jak byly splněny úkoly, které z této schůze vzešly. Výsledek – bylo splněno!

Pavel Langer – informoval členy MKM, že se zúčastnil ukončení činnosti Čáry klubu Praha a z pozůstalosti tohoto klubu nabízel možným zájemcům klubové odznaky ČKP a různé časopisy jako např. Čáry Máry, Moderní Magie a jiné do knihovny MKM. Zájemci se přihlásili přímo u Langra.

Vláďa Babka seznámil všechny přítomné s kouzelnickými akcemi pořádanými nejen ČMS v roce 2017, mezi které patří např. seminář španělského mága Javi Benitéze na přerovské Posilovně 25. 3. 2017. Dále seminář a work shop Angličana Mahdi Gilberta  dne 8. 4. 2017 v Praze a dalších kouzelnických akcích. Též informoval o úmrtí kouzelníků Daryla a Boba Cassidiho minulý týden.

Zdeněk Seeman seznámil přítomné s termíny budoucích Mikrovečerů MKM a to 31. 3.2017 a 28. 4. 2017

Josef Kaiser – čestný člen MKM – informoval přítomné o činnosti Magického klubu Praha a všechny pozval na Kouzelný večer dne 13.3.2017 při kterém proběhne Magický profil MARVINA – Jaroslava Randáčka. V rámci večera zakouzlí i Vláďa Babka a Franta Starý.

Roman Benýšek – seznámil všechny přítomné s tím, že produkce z ČT 1, pořadu Star Dance, nabízí před samotným vysíláním tohoto pořadu, možnost pobavit přítomné diváky. Produkce pořadu hledá jakékoliv baviče, včetně kouzelníků.

Poté byla diskuse uzavřena a Zdeněk Seeman Výroční schůzi oficiálně ukončil.

Dne 1.3.2017 zapsal Vláďa Babka                                                                                                                                                             ZPĚT

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat