Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Kouzlení v MKP 13.2.2017

Magický Klub Praha pořádal 13. února v restauraci Na břehu večer kouzel s názvem Magický profil kouzelníka Josefa Kaisra. Díky němu se dostavilo hodně diváků a tak byl sál zcela zaplněn.  Pořad uváděl Igor Kasalický. Po menších technických problémech s hudebním doprovodem jako první vystoupil člen MKP Miloš Petránek se svým tradičním jevištním programem. Jako druhý vystoupil dlouholetý člen MKM - AMALKER - Josef Slanina, který předvedl pěkný parketový program a zaujal diváky. Potom následovalo vystoupení předsedy MKM Zdeňka Seemanna  s ukázkou mikromagie a kartomagie. Následovala přestávka. Druhou polovinu zahájil  Karel Hybš , který nastínil historii MKP divákům. Po něm už nastoupil na scénu náš čestný člen Josef Kaisr. Ten se svým  neobyčejným hlasem a šarmem  zaujal všechny přítomné diváky v sále. Své perfektní kouzelnické vystoupení prokládal zpěvem a hrou na kytaru.  Hlavně jeho zásluhou se večer velmi vydařil.

Zdeněk Seemann                                                                                                                                                                                                                                                                           FOTO

Zpět