Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Večer v MKP 13.3.2017

Pocta Marvinovi.

     V pondělí 13. března 2017 uspořádal Magický klub Praha svůj pravidelný Večer kouzel. Magický profil byl tentokráte jako pocta věnovaný, žijící české kouzelnické legendě, MARVINOVI – Jaroslavu Randáčkovi – letos se dožije 85 let.  Ve vysočanské restauraci Na Břehu v Praze 9 se sešli milovníci magie z Prahy i ostatních českých měst. Mezi hosty byl m.j.  i prezident Klubu kouzel Liberec Přemek Rajdl a další host ze severu kouzelník MARCOLLI – Karel Riedl. Mezi diváky byl i prezident ARTESU pan Václav Junek. Večer kouzel zahájil a přítomné hosty přivítal předseda MKP pan Igor Kasalický. První část večera obstarali kolegové MARVINA z Magického klubu Motorlet , Vláďa Babka a František Starý. Oba vystupující přítomné hosty pobavili a dostatečně nažhavili na hlavní hvězdu večera MARVINA-Jaroslava Randáčka.

       Po krátké přestávce Igor Kasalický představil na „křesle“ pro hosta člověka, který věnoval magii 65 let svého života a je stále aktivním kouzelníkem. Poté se již ujal slova sám MARVIN a velmi poutavě se rozpovídal o svých začátcích i další 35–leté profesionální kariéře kouzelníka. Společně se svojí manželkou Sašou projezdili celou Evropu a byli prvními československými kouzelníky vystupujícími i v Japonsku. Poté MARVIN doložil své zajímavé vyprávění vlastnoručně vyrobeným  filmovým dokumentem, ve kterém ve zkratce ukázal, co vše během své kariéry stačil stihnout. A bylo to úctihodné. Však také diváci v sále ani nedutali a jen hltali MARVINOVA slova a pozorně naslouchali, aby jim nic z tohoto zajímavého „Profilu člověka“ neuteklo.

     Po skončení rozhovoru předvedl MARVIN velmi náročné kouzlo známé pod názvem „Cubus Spiel“ za které po jeho skončení obdržel od diváků velké uznání a dlouhotrvající potlesk. Předseda MKP předal MARVINOVI kytičku na výraz poděkování a úcty.

      V závěru Večera kouzel předvedl prezident Klubu kouzel Liberec Přemek Rajdl kouzlo, které Mistr Marvin zhotovil.  I tentokráte odcházeli diváci z tohoto večera velmi spokojeni, obohaceni o nové  zajímavé zážitky ze života kouzelnické legendy MARVINA.

      Za celý večer patří  velké poděkování všem členům MKP za nápad i realizaci takové večery pořádat.  Příští Magický profil, který se uskuteční v pondělí 10. dubna 2017 v restauraci Na Břehu od 18,30 hodin je věnován mladému, sympatickému kouzelníku z Liberce a čestnému členu MKM Štěpánu Šmídovi.  

Zaznamenal Vláďa Babka                                                                                                                                                                                                                                                      FOTO

Zpět