Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

MKM v Přerově 24.4.2017

MKM na Magické posilovně v Přerově

                Část delegace MKM ve složení předseda Zdeněk Seemann, Pavel Barák, František Starý a Josef Slanina odjela Leo expresem 24.4.2017 do Přerova a po nás přijela autem druhá část ve složení Vláďa Babka, Jaroslav Randáček – Marvin a Josef Benko. Všichni jsme se sešli v Přerově, abychom se již v pátek mohli zúčastnit tzv. „Předposilovny“ v restauraci U Radnice na přerovském náměstí. Tyto „předposilovny“ zaznamenávají neustále rostoucí zájem kouzelníků a to doslova z celé republiky, neboť se jedná o setkání ve velice přátelském duchu a mnozí zde mají možnost předvést něco ze svých kouzel, jako např. naši Vláďa Babka, Marvin, Pepa Benko a Zdeněk Seemann.

                V sobotu 25. 4. 2017 v dopoledních hodinách byl v hotelu Fit prezidentem UMK Josefem Ponczou otevřen oficiální program Magické posilovny. Bylo předáno ocenění jubilantům a Stanislav Saldak byl pasován na Rytíře magie. Poté jsme mohli přivítat hlavního a jediného seminaristu dnešního programu, kterým byl JaviBenítez ze Španělska, žák Artura de Ascania, frekventant v MagicCastle a učitel na škole Juana Tamaríze.

                JaviBenítez předvedl a vysvětlil několik karetních kouzel, v nichž uplatňuje své specifické předvedení a svoje hmaty. U všeho, co předvedl, klade důraz na předvedení včetně hereckého projevu a psychologii práce s divákem. V závěru semináře předvedl a vysvětlil svoje „rodinné stříbro“, kterým je jeho vlastní variace na tzv. Trhání cikánské nitě. V jeho provedení nabývá divák dojmu, že se on nitě vůbec nedotkne. Bohužel seminář byl několikrát přerušen výpadky techniky, konkrétně přenosem z kamery na plátna v sále a proto skončil až v odpoledních hodinách a potom nezbývalo již mnoho času na další naplánovaný program. Po překonání všech potíží s technikou uzavřel JaviBenítez svoji účast na Magické posilovně předvedením kompozice, kterou nazval „Reqiem za Artura“ a kterou vzdal hold svému učiteli. Na emotivní hudební doprovod předvedl variace se čtyřmi kartami, které se mění z čistých karet na skutečné včetně přebarvování averzů i reverzů a to doslova před očima diváků. Přes sto kouzelníků odměnilo JavihoBeníteze dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

                Závěrem bych chtěl jménem celé delegace MKM poděkovat předsedovi Zděnku Seemannovi za organizaci a technické zajištění celého našeho zájezdu.

 

 

Zpět                                                                                           Josef Vogl                                                                                                                                                                                 FOTO