Main slideshow

babka seeman Vogl Marvin Vaverka mallat barak

Mikrovečer 20.10.2017

Vystupující:

Vláďa Babka / František Starý //  MARVIN -Jaroslav Randáček / Paul Merild // Petr Ocelík / Štěpán Šmíd //

Režie: Zdeněk Seemann 
Moderoval: František Starý
Kamera: Pavel Barák
Technika: Jiří Prek,Zdeněk Mencl,Zdeněk Seemann
Foto: Vláďa Babka

První vystoupení po prázdninách se konalo v den voleb, ale diváci si našli čas i na zábavu a přišli se podívat na vystoupení našich kouzelníků.A bylo se opět na co dívat.Moderování se ujal František Starý a uvedl prvního z účinkujících - Vláďu Babku,který předvedl řadu svých vynikajících triků.Následovala návštěva "fakíra z dálného východu" v podání Františka Starého se spoustou ohňů.Po přestávce se představil nejstarší aktivní profesionální kouzelník klubu - MARVIN a svým vystoupením předvedl, že zdaleka ještě nepatří do "kouzelnického důchodu".Následoval další profesionální kouzelník Paul Merild,který zapojil do kouzlení i přítomé děti a po něm přestávka,aby diváci mohli vstřebat zážitky z předešlých kouzel a občerstvit se. Poté následovala závěrečná třetina ve které se představil náš čestný host - profesionální kouzelník Petr Ocelík a na závěr vystoupil opět profesionál - Štěpán Šmíd a tradičně pobavil nejen dospělé diváky, ale i dětské publikum.Diváků se sešlo hodně,výborná atmosféra a určitě si všichni z tohoto večera odnesli spoustu hezkých zážitků.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   FOTO