MKP 2015

Přerov 2015

Ostrava 2015

MKP 13.3.2017

Večer v MKP 13.3.2017

Pocta Marvinovi.

     V pondělí 13. března 2017 uspořádal Magický klub Praha svůj pravidelný Večer kouzel. Magický profil byl tentokráte jako pocta věnovaný, žijící české kouzelnické legendě, MARVINOVI – Jaroslavu Randáčkovi – letos se dožije 85 let.  Ve vysočanské restauraci Na Břehu v Praze 9 se sešli milovníci magie z Prahy i ostatních českých měst. Mezi hosty byl m.j.  i prezident Klubu kouzel Liberec Přemek Rajdl a další host ze severu kouzelník MARCOLLI – Karel Riedl. Mezi diváky byl i prezident ARTESU pan Václav Junek. Večer kouzel zahájil a přítomné hosty přivítal předseda MKP pan Igor Kasalický. První část večera obstarali kolegové MARVINA z Magického klubu Motorlet , Vláďa Babka a František Starý. Oba vystupující přítomné hosty pobavili a dostatečně nažhavili na hlavní hvězdu večera MARVINA-Jaroslava Randáčka.

       Po krátké přestávce Igor Kasalický představil na „křesle“ pro hosta člověka, který věnoval magii 65 let svého života a je stále aktivním kouzelníkem. Poté se již ujal slova sám MARVIN a velmi poutavě se rozpovídal o svých začátcích i další 35–leté profesionální kariéře kouzelníka. Společně se svojí manželkou Sašou projezdili celou Evropu a byli prvními československými kouzelníky vystupujícími i v Japonsku. Poté MARVIN doložil své zajímavé vyprávění vlastnoručně vyrobeným  filmovým dokumentem, ve kterém ve zkratce ukázal, co vše během své kariéry stačil stihnout. A bylo to úctihodné. Však také diváci v sále ani nedutali a jen hltali MARVINOVA slova a pozorně naslouchali, aby jim nic z tohoto zajímavého „Profilu člověka“ neuteklo.

     Po skončení rozhovoru předvedl MARVIN velmi náročné kouzlo známé pod názvem „Cubus Spiel“ za které po jeho skončení obdržel od diváků velké uznání a dlouhotrvající potlesk. Předseda MKP předal MARVINOVI kytičku na výraz poděkování a úcty.

      V závěru Večera kouzel předvedl prezident Klubu kouzel Liberec Přemek Rajdl kouzlo, které Mistr Marvin zhotovil.  I tentokráte odcházeli diváci z tohoto večera velmi spokojeni, obohaceni o nové  zajímavé zážitky ze života kouzelnické legendy MARVINA.

      Za celý večer patří  velké poděkování všem členům MKP za nápad i realizaci takové večery pořádat.  Příští Magický profil, který se uskuteční v pondělí 10. dubna 2017 v restauraci Na Břehu od 18,30 hodin je věnován mladému, sympatickému kouzelníku z Liberce a čestnému členu MKM Štěpánu Šmídovi.  

Zaznamenal Vláďa Babka                                                     

MKM Přerov 2017

MKM na Magické posilovně v Přerově

                Část delegace MKM ve složení předseda Zdeněk Seemann, Pavel Barák, František Starý a Josef Slanina odjela Leo expresem 24.4.2017 do Přerova a po nás přijela autem druhá část ve složení Vláďa Babka, Jaroslav Randáček – Marvin a Josef Benko. Všichni jsme se sešli v Přerově, abychom se již v pátek mohli zúčastnit tzv. „Předposilovny“ v restauraci U Radnice na přerovském náměstí. Tyto „předposilovny“ zaznamenávají neustále rostoucí zájem kouzelníků a to doslova z celé republiky, neboť se jedná o setkání ve velice přátelském duchu a mnozí zde mají možnost předvést něco ze svých kouzel, jako např. naši Vláďa Babka, Marvin, Pepa Benko a Zdeněk Seemann.

                V sobotu 25. 4. 2017 v dopoledních hodinách byl v hotelu Fit prezidentem UMK Josefem Ponczou otevřen oficiální program Magické posilovny. Bylo předáno ocenění jubilantům a Stanislav Saldak byl pasován na Rytíře magie. Poté jsme mohli přivítat hlavního a jediného seminaristu dnešního programu, kterým byl JaviBenítez ze Španělska, žák Artura de Ascania, frekventant v MagicCastle a učitel na škole Juana Tamaríze.

                JaviBenítez předvedl a vysvětlil několik karetních kouzel, v nichž uplatňuje své specifické předvedení a svoje hmaty. U všeho, co předvedl, klade důraz na předvedení včetně hereckého projevu a psychologii práce s divákem. V závěru semináře předvedl a vysvětlil svoje „rodinné stříbro“, kterým je jeho vlastní variace na tzv. Trhání cikánské nitě. V jeho provedení nabývá divák dojmu, že se on nitě vůbec nedotkne. Bohužel seminář byl několikrát přerušen výpadky techniky, konkrétně přenosem z kamery na plátna v sále a proto skončil až v odpoledních hodinách a potom nezbývalo již mnoho času na další naplánovaný program. Po překonání všech potíží s technikou uzavřel JaviBenítez svoji účast na Magické posilovně předvedením kompozice, kterou nazval „Reqiem za Artura“ a kterou vzdal hold svému učiteli. Na emotivní hudební doprovod předvedl variace se čtyřmi kartami, které se mění z čistých karet na skutečné včetně přebarvování averzů i reverzů a to doslova před očima diváků. Přes sto kouzelníků odměnilo JavihoBeníteze dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

                Závěrem bych chtěl jménem celé delegace MKM poděkovat předsedovi Zděnku Seemannovi za organizaci a technické zajištění celého našeho zájezdu.

NSM-MKM-2018

Delegace členů NSM Ostrava opět v Praze

                V rámci smlouvy o vzájemné spolupráci klubů Nová scéna magie Ostrava a Magický klub Motorlet Praha, která byla uzavřena v roce 2004, uskutečnila se dne 16. listopadu2018  návštěva členů NSM v pražském Motorletu. Setkání proběhlo v dnes již tradičním sídle MKM, kterým je restaurace Meteor v Libni a zúčastnili se ho v opravdu značném počtu nejen členové MKM, ale i hosté  z ostatních mimopražských klubů a regionů. Mohli jsme tak mezi námi přivítat pana Zdeňka Schejbala z Děčína, manžele Rajdlovy z Liberce, manžele Ouřadovy z Ostrova a několik členů Magického klubu Praha.

                Přátelský večer zahájil předseda MKM Zdeněk Seemann spolu s předsedou NSM paní Janou Ponczovou tradičním přípitkem z tradičních číší s logy obou klubů. Při této příležitosti Jana Ponczová vzpomenula na  zesnulého předsedu NSM Ostrava Juru Krejčího, který připíjel z těchto číší poprvé spolu s tehdejším předsedou MKM J. Voglem.

                Dál již nic nebránilo, aby delegace NSM Ostrava zahájila vlastní program večera. A je nutno podotknout, že Ostraváci opět nezklamali a od prvních vteřin programu bylo zřejmé, že koncepci, režii a přípravě večeravěnovali velkou péči. Doposud jejich každý večer v MKM  měl ústřední ideu a děj, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Zazněla známá znělka televizního pořadu „ Nedělní chvilka poezie“ a posléze vystoupila Jana Ponczová v roli tehdy velice známé recitátorky tohoto pořadu a ve vkusné parodii ve verších uváděla jednotlivé vystupující.