Psal se rok 1950 a na závodech začínaly vznikat tzv. Závodní kluby, které měly amatérskou uměleckou činnost  zastřešovat a dostat ji tak pod kontrolu a především pod centrální ideologické vedení. Také v národním podniku Motorlet Jinonice vznikl Závodní klub, jehož pracovníkem se stal pan Vladimír Beránek, syn „táty kouzelníků“ pana Leopolda Beránka.Vladimír Beránek měl s kouzly díky svému otci značné zkušenosti a tak se okolo něj shromáždilo několik nadšených zájemců o kouzelnické umění a tak byl položen základ Magického klubu Motorlet, tehdy ještě pod názvem Kroužek kouzelníků při ZK Motorlet Jinonice. Již po necelém roce usilovné práce spolu s dramatickým kroužkem je zaznamenáno první veřejné představení na Smíchově v restauraci „U Běloušků“.V roce 1952 získali členové kouzelnického kroužku spolu s kroužkem dramatickým Malostranskou Besedu, kde mohli uskutečňovatsvoje schůzky a pořádat vystoupení. Ale ani tady nepobyli dlouho. Zakrátko se stěhovali do Měšťanské Besedy na Újezdě. V tomto hezkém divadélku se uskutečnilo několik estrád, z nichž jedna byla natáčena pro Československý rozhlas. Z Měšťanské Besedy jsme se však ve velmi krátké době stěhovali do Košíř Na Mlynářku.

V roce 1953 získal závod Motorlet Jinonice bývalý Národní dům v Košířích a adaptoval jej na Závodní klub Motorlet a kouzelnický kroužek zde dostal prostory a mohl se oddělit od dramatického kroužku a začít pracovat samostatně. V budově ZK Motorlet setrval Magický klub Motorlet až do zrušení Závodního klubu v roce 1991.Souběžně se vznikem Kouzelnického kroužku ZK Motorlet počaly v Praze vznikat jiné kroužky u jiných ZK a pochopitelně s těmito kroužky byly navazovány různé formy spolupráce – společná veřejná vystoupení, předávání zkušeností apod.Tak se v roce 1960 uskutečnily důstojné oslavy 10 let Kouzelnického kroužku ZK Motorlet, kde na slavnostním večeru vystupovali členovéKIM-KLUBU, ZK Modřanské strojírny (Safraporti), ZK Tesla Karlín (Magický klub Praha), MVO, NSK, Klam-klub, KPK, AZKG. V roce 1960 byl uskutečněn první pokus o navázání přátelské spolupráce s kouzelníky NDR. V listopadu 1961 se už uskutečnila návštěva kouzelníků NDR v Praze.

Je velice pravděpodobné, že právě H. Paufler ovlivnil členy Motorletu v orientaci na mikromagii. Významným předělem v historii klubu se stal rok 1968, kdy došlo k rozdělení klubu a část členů v čele s Jiřím Valsou a ing. Emanuelem Kolenatým se odtrhla a založila pozdější Čáry klub.Větší zbylá část v Motorletu pak přijala název Magický klub Motorlet Praha. Pod tímto názvem pracoval klub dále pod hlavičkou Závodního klubu Motorlet Jinonice a dočkal se až roku 1991, kdy byl Závodní klub zrušen. Tato událost však většinu „skalních“ členů neodradila.Bylo usneseno, že název Magický klub Motorlet ponese náš klub i nadále jako určitý nostalgický odkaz na léta v ZK Motorlet prožitá a díky iniciativě členstva a hlavně tehdejšího předsedy Zdeňka Seemanna se zdařilo aktivní činnost klubu nepřerušit a udržet ji i přes anabázi po celkem třinácti různých působištích (převážně restauracích). Teprve v roce 1995, kdy jsme 45. výročí založení klubu oslavili ještě v restauraci Na nábřeží na Smíchově se podařilo najít pochopení provozovatelů restaurace Meteor manželů Novotných v Praze – Libni, kde má náš klub svoje působiště do dnešních dní.

Od svého vzniku sdružoval MKM převážně amatérské kouzelníky, z nichž někteří se postupně vypracovali na profesionální, případně poloprofesionální úroveň. Z nich je možno připomenout na příklad Zuzanu Stampfovou nebo Jaroslava Dubského, který před zahájením svojí profesionální činnosti získal titul mistra republiky. Další členové, kteří zůstali na amatérské bázi, dosahovali rovněž významných úspěchů, jako např. Zdeněk Seemann, který získal celkem třikrát první místo v mikromagii na mistrostvích republiky. Tenkrát ještě nebyl titul mistra republiky v mikromagii udělován. Teprve po roce 1989 rozšířili naše řady profesionální kouzelníci MvDr. Pavel Doubek, Pavel Langer, Jaroslav Randáček-Marvin, Zdeněk Sedlák – Tom Gryf a Pavel Maloš – Paul Merild.

V současné době se Magický klub Motorlet schází každé úterý v restauraci Meteor v Praze – Libni od 19.00 hodin s výjimkou prázdninových měsíců, kdy je účast nepovinná. Ale i v těchto měsících je přítomno každé úterý několik našich členů, kteří si mají co říci. Zvláštní kapitolu v činnosti Magického klubu Motorlet pak tvoří tzv. Mikrovečery pro veřejnost. První zmínka o jejich pořádání je již v kronice roku 1964, to ještě byly pořádány nepravidelně a teprve od roku 1966 je zaznamenána jejich pravidelná frekvence pět až šest těchto večerů ročně. Tyto večery pořádá Magický klub Motorlet bez přerušení dodnes V roce 2006 uzavřel MKM smlouvu o vzájemné spolupráci s klubem Nová scéna magie v Ostravě. Těžiště této spolupráce spočívá ve vzájemných návštěvách obou klubů. V současnosti Magický klub Motorlet tvoří dvacet tři aktivních členů. Toto je zkrácená verze, pokud si přejete pročíst kompletní text včetně fotografií, prohlédněte si naši brožuru.

Josef Vogl, 2010