Oslava 90 let Marvina

4.10.2022 se v klubu MKM uskutečnila oslava 90 let Jaroslava Randáčka (Marvina). Klub MKM udělil Marvinovi čestné členství a předal dárek k jeho výročí. Dále následovali gratulace členů z MKM a jiných klubů. Poté proběhla malá autogramiáda a volná zábava, kde nechyběly ani kouzla u stolu.

Mimořádný salonek

V úterý 9.srpna se uskutečnil mimořádný salonek MKM. Klub návštívil bývalý člen Jiří Slovenčík který žije v Kanadě, a na krátkou dobu přicestoval  do Prahy. Úvodem vystoupilo duo „MINIMAX“ (František Starý,Jiří Slovenčík), následovalo vyprávění Jiřího Slovenčíka a poté volná zábava.

Návštěva v klubu

Dne 7.6.2022 se uskutečnil salonek mikromagie a jako vzácný host přijel Zdeněk Schejbal. Předvedl zde několik triků, které sám vylepšil. Dále v předvádění pokračoval Štěpán Šmíd. Je jen škoda, že tentokrát byla slabší účast a z obou klubů se zúčastnilo jen pár členů i když návštěva hosta byla předem oznámena.